1-STEP filter met ozon

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen 
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
Witteveen & Bos, Waternet, STOWA

Het doel van dit project is: het ontwikkelen van een (kosten)effectief zuiveringsalternatief voor de verwijdering van microverontreinigingen en nutrienten uit rwzi effluent op basis van ozondosering en GAC-filtratie. De onderzoeksvraag is of ozon oxidatie voordelen kan opleveren voor de verwijdering van microverontreinigingen met het 1-Step filter.

www.innovatie.waternet.nl/projecten

Contactpersonen

Manon Bechger (Waternet), Cora Uijterlinde (STOWA)