Aandeel rwzi effluent in grond- en oppervlaktewater

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
WLN

PARTNERS:
VPWNN/TSNW programma (Technologische Samenwerking Noordelijke Waterketen): Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze & Aa's, Waterbedrijf Groningen, WMD, Wetterskip Fryslan, WLN 

Onderzoek naar geneesmiddelen en zoetstoffen (en gewasbeschermingsmiddelen) in oppervlakte- en grondwater. Doelen zijn:
- het aandeel rwzi effluent op verschillende locaties in het watersysteem (OW en GW)
- verhouding conc. Geneesmiddelen en GBM in grond- en oppervlaktewater

Contactpersoon

Carli Aulich (Noorderzijlvest)