Aandeel RWZI effluent in grondwater en oppervlaktewater

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
WLN

PARTNERS:
WSNZ, WHA, WLN, Waterbedrijf Groningen, WMD water (VPWNN-verband: Vereniging Participanten Waterketen Noord Nederland)

In VPWNN verband is een oriënterend onderzoek gestart naar het aandeel huishoudelijk afvalwater c.q. RWZI effluent in grond- en oppervlaktewater.

Onderzoeksvragen:
1. Wat is het aandeel RWZI effluent op verschillende locaties in het watersysteem en kunnen we dit goed meten met bepaalde tracers?

2. Hoe verhouden zich concentraties geneesmiddelen zich tot concentraties gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater?

Contactpersoon

o.a. Harry Boonstra (Wetterskip Fryslân)