Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling

stoffen: antibioticaresistentie
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • antibioticaresistentie
  • afronding: onbekend

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
Wetsus, TU Delft, Waternet, Wetterskip Fryslan, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hunze en Aas, Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Onderzoek naar de overdracht van antibioticaresistentie in de RWZI bij Wetsus. In dit PhD onderzoek wordt uitgezocht welke zuiveringsprocessen mogelijk een rol spelen bij het overdragen van antibioticaresistentie van de ene op de andere bacterie: welke processen werken remmend op overdracht en welke processen bevorderen het, en in welke mate.

Meer informatie over dit project: www.stowa.nl/project

Contactpersoon

Cora Uijterlinde (STOWA)