Bewustworing/inspiratie project in eigen beheergebied

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2020

ORGANISATIE:
Waterschap Vallei en Veluwe

PARTNERS:
Vitens ea

Doel van het project is om samen met de ketenpartners projecten op het gebied van geneesmiddelen op te pakken. In 2017 zijn factsheets gemaakt van enkele probleemstoffen voor drinkwater en oppervlaktewater. Deze factsheets zijn gedeeld met de Unie als mogelijke blauwdruk voor andere stoffen.

Contactpersoon

Richard van Hoorn