Brede Screening Maasstroomgebied

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Provincie Noord-Brabant

PARTNERS:
Provincie Noord Brabant (Mathijs ten Harkel), Provincie Limburg; waterschappen bij Maas, Drinkwaterbedrijven bij Maas

Uitgebreide chemische analyse van microverontreinigingen in het Maasstroomgebied, o.a. gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen, weekmakers en geperfluoreerde middelen.

Wordt eens per 6 jaar uitgevoerd. In de tussenliggende jaren worden projecten uitgevoerd om aangetroffen problemen aan te pakken. 

Contactpersonen

o.a. Maurice Franssen (Waterschap Roer en Overmaas) en Jaap Oosthoek (Brabantse Delta)