Controle metingen hotspot analyse

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • hotspotanalyse
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Wetterskip Fryslân

PARTNERS:
/

Om de uitslag van de modellering van hotspots te controleren zijn op 1 moment in 2015 metingen uitgevoerd op verschillende afstanden van effluent lozingen. Tevens zijn oriënterende metingen uitgevoerd in 3 poldersloten (agrarisch gebied).

Contactpersoon

Roelof Veeningen (Wetterskip Frsylan)