Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit. Een verkenning van stoffen, gebruik en effecten op waterkwaliteit. 

stoffen: geneesmiddelen (veterinair)
status: afgerond

projectdetails:

  • review
  • geneesmiddelen (veterinair)
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
Uitvoering door CLM onderzoek en advies. Begeleiding door Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Wetterskip Frysla╠én, Hoogheemraadschap van Rijnland, Ministerie I&M, Ministerie EZ,  Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, RIWA, Vewin, RIVM en AD Eco Advies

De relatieve bijdrage van diergeneesmiddelen in de concentraties geneesmiddelen en de effecten in het oppervlaktewater is een ontbrekende schakel in de kennis. Deze studie vormt een verkenning van het diergeneesmiddelengebruik, de emissies en de mogelijke effecten hiervan op de waterkwaliteit.

Hoofdvraag was: Vormen diergeneesmiddelen mogelijk een risico voor de waterkwaliteit in Nederland en welke werkzame stoffen zijn hierbij het meest relevant? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn het gebruik en de milieueigenschappen (persistentie, mobiliteit en toxiciteit) in beeld gebracht voor diergeneesmiddelen die gebruikt worden in de veehouderij (antibiotica, antiparasitica en ‘overige’ diergeneesmiddelen). Een belangrijke conclusie was dat er een groot gebrek aan gebruiksgegevens en toxiciteitsgegevens is. Daarom is de onderzoeksvraag slechts globaal te beantwoorden. STOWA-rapport 2016-26.

Contactpersoon

Bert Palsma