Diverse deelprojecten in het kader van het TSNW programma (Technologische Samenwerking Noordelijke Waterketen)

stoffen: meerdere stofgroepen
status: doorlopend

projectdetails:

  • overlegstructuur
  • meerdere stofgroepen

ORGANISATIE:
Waterschap Hunze en Aas

PARTNERS:
Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Frysland, Waterbedrijf Groningen, WMD Water, WLN

Werkgroep met een doorlopend karakter. Houdt zich bezig met actuele vraagstukken. In 2016 o.a. onderzoek naar microverontreinigingen en acesulfaam gedaan.

Contactpersoon

Otto Kluiving