Diverse deelprojecten in het kader van het WON programma (Waterketen Onderzoek Noord)

stoffen: meerdere stofgroepen
status: doorlopend

projectdetails:

  • overlegstructuur
  • meerdere stofgroepen
  • doorlopend

ORGANISATIE:
Waterschap Hunze en Aa's

PARTNERS:
Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Frysland, Waterbedrijf Groningen, WMD Water, WLN

Werkgroep met een doorlopend karakter. Houdt zich bezig met actuele vraagstukken. Er ligt nu een voorstel voor een onderzoeksprogramma 2018.

Contactpersoon

Otto Kluiving (waterschap Hunze en Aa's)