Doorontwikkeling KRW verkenner voor regionale toepassing (Dommel)

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • hotspotanalyse
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Waterschap De Dommel

PARTNERS:
KWR Research (Thomas ter Laak)

Waterschap de Dommel wil hiermee informatie verkrijgen over de vrachten en concentraties van aantal geneesmiddelen die via eigen RWZl’s en vanuit België in de Dommel terecht komen.

Contactpersoon

Oscar van Zanten (De Dommel)