Ecotoxicologisch onderzoek waterbodem Rivierenland

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • biologische effectstudie
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Waterschap Rivierenland

PARTNERS:
Deltares

msPAF berekeningen waterbodem in KRW oppervlaktewateren

Contactpersoon

Ronald Gylstra