Effecten waterinlaat op drinkwaterwinning

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
Vitens, WMD

In de meest kwetsbare waterwingebieden wordt in samenwerking met Vitens en WMD het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater onderzocht op aanwezigheid en verspreiding microverontreinigingen.

Contactpersoon

Arjan Verhoeff