Effectmetingen met bioassays 

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • biologische effectstudie
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Waterkracht (verenigde waterschappen Rijn-Oost)

PARTNERS:
Waterschappen Rijn -Oost, verenigd onder de naam Waterkracht: waterschap Vechtstromen, waterschap Zuiderzeeland, waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Rijn en Ijssel en waterschap Vallei en Veluwe

Aan de hand van biologische effectmetingen wordt de toxische druk in het oppervlaktewater in beeld gebracht, vergelijkbaar met het Smart Monitoring project. Voor WSVV en WDOD vormt dit project een aanvulling op eerdere effectmetingen in 2016. 

Contactpersonen

Arjan Verhoef (WDOD), Richard van Hoorn (WSVV), Joan Meijerink (ZZL), Anke Durand (Vechtstromen) en Marga Limbeek (WRIJ)