Effectstudie medicijnresten 

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • biologische effectstudie
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap De Dommel

PARTNERS:
Alterra - Wageningen UR (Ivo Roessink / Jeroen de Klein)

Effectstudie van medicijnresten op waterorganismen.

Experimenten afgerond, nog niet gerapporteerd.

Contactpersonen

/