Energieneutrale verwijdering microverontreinigingen ('MiKro')

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2020

ORGANISATIE:
Waterschap Vechtstromen

PARTNERS:
Waterschap Vechtstromen, Technische Betriebe Rheine (D), kennisinstituut INFA (D), Moekotte (NL), Innotec Control (D)

Reductie van de emissie van microverontreinigingen en microplastics naar oppervlaktewater door intelligente sturing van afvalwatersystemen om daarmee de hogere energie-behoefte voor de verwijdering van microverontreinigingen te compenseren. Ontwikkeling van processturing aan de hand van de rioolstelsels van Emmen en Rheine en een ondersteunend monitoringprogramma. 

Contactpersoon

 Jeroen Buitenweg (Vechtstromen)