Geneesmiddelen in afvalwater van ziekenhuis

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • bronaanpak - technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Radboud UMC

PARTNERS:
Radboud UMC, Radboud Universiteit, mogelijk ook Vitens, provincie Gelderland, gemeente Nijmegen.

Verkennende gesprekken met diverse partijen om te bepalen óf en wat voor maatregelen in en bij het ziekenhuis zinvol en mogelijk zijn om een betere waterkwaliteit met minder medicijnresten te kunnen realiseren.

Deelnemende partijen, conrete initiatieven en tijdspad is nog niet bekend. Radboud UMC is de initiatiefnemende partij.

Uitkomst onbekend

Contactpersoon

Hans Merks (Rivierenland)