Geneesmiddelen in grondwater

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • monitoring
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Wetterskip Fryslân

PARTNERS:
Provincie Fryslân, WLN

Provincie heeft bij de KRW monitoring van grondwater ook geneesmiddelen geanalyseerd. Om de analyse-methodieken te vergelijken heeft het Wetterskip het ILOW analyse pakket toegepast op 6 locaties (ondiep grondwater). Tevens is de zoetstof acesulfaam gemeten om na te gaan of deze stof een goede marker is voor beïnvloeding door huishoudelijk afvalwater. 

Contactpersoon

Roelof Veeningen