Grip op medicijnresten in ons water

stoffen: Iodixanol
status: afgerond

projectdetails:

  • gedragsonderzoek
  • vervolg op het PILLS onderzoek
  • afronding december 2015

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta en Deventer Ziekenhuis

PARTNERS:
Wageningen Universiteit, provincie Overijssel, STOWA, gemeente Deventer

In het project 'Grip op medicijnresten in ons water' werkten het (voormalige) Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis aan manieren om minder medicijnresten in het milieu terecht te laten komen. Focus lag op een aanpak aan de bron: de mens.

Het medicijngebruik in Nederland stijgt. Een deel van de medicijnen wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnenresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en grondwater. In enkele gevallen is aangetoond dat dit schadelijk is voor leven in dat water.

Het Waterschap Groot Salland onderzocht met het Deventer Ziekenhuis of gebruikers van geneesmiddelen gestimuleerd kunnen worden minder medicijnresten in het rioolwater terecht te laten komen. Ook werd onderzocht of het effect hiervan meetbaar is in het rioolwater.

Meer informatie: www.wdodelta.nl/projecten

Contactpersonen

Arjan Verhoeff (waterschap Drents Overijsselse Delta) – arjanverhoeff@wdodelta.nl en Gea Wijn (Deventer Ziekenhuis) – g.wijn@dz.nl