Haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen naar aanvullende zuiveringstechniek(en) om N, P en medicijnresten te verwijderen

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Hunze en Aa's

PARTNERS:
SWECO

Op hoofdlijnen de haalbaarheid van de verwijdering van N en P i.h.k.v. de KRW doelstellingen, gecombineerd met de verwijdering van medicijnresten op RWZI Gieten. Tevens een doorkijk naar een aantal andere RWZI's in ons beheergebied.

Contactpersonen

John Koop en Otto Kluiving