Het effect van voorbehandeling van slib door middel van Thermische Druk Hydrolyse op geneesmiddelen en hormoonverstoorders. 

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Waterschap De Dommel

PARTNERS:
/

Al het slib dat door de RWZ's van waterschap de Dommel wordt geproduceerd wordt centraal verwerkt op RWZI Tilburg. Het slib wordt in een Cambi installatie voorbehandeld door middel van Thermische Druk Hydrolyse, d.w.z. bij hoge druk en hoge temperatuur. Onduidelijk is wat er gebeurt met geneesmiddelen, hormonen en andere microverontreinigingen, zowel in de slibvergisting als tijdens de TDH behandeling. Ook is onduidelijk of stoffen die vrijkomen bij de vergisting, en met het retourwater terug gaan naar de RWZI, zorgen voor een extra belasting van de RWZI. Daarom is een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van geneesmiddelen, hormonen en andere microverontreinigingen, zowel in de slibvergisting als tijdens de TDH behandeling. Op diverse plekken in het proces zijn monsters geanalyseerd op geneesmiddelen en verschillende Calux-assays. 

Contactpersoon

Jan Evert van Veldhoven