Hotspotanalyse geneesmiddelen bij RWZI's in beheersgebied WSRL

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • hotspotanalyse
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Waterschap Rivierenland

PARTNERS:
AD eco advies

Methode voor waterbeheerders om rwzi's waar eventuele end-of-pipe maatregelen zinvol zijn te kunnen prioriteren op basis van geneesmiddelenemissie. Conform de recent verschenen methodiek in het STOWA rapport ‘Hotspotanalyse geneesmiddelen, methodiek voor waterbeheerders om rwzi’s te prioriteren’ (rapportnr 2015-32).

Contactpersonen

Hans Merks (Rivierenland) en Anna Wegner (Rivierenland)