In gesprek komen met huisartsen en apothekers 

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: idee

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Waterschap Noorderzijlvest

PARTNERS:
Er wordt afgestemd met WS Hunze & Aa's

Doel is om structureel in overleg te komen met ketenpartners.

Contactpersoon

Emmie de Vries