In gesprek komen met zorgverzekeraars, huisartsen en apothekers

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Vallei en Veluwe

PARTNERS:
/

Doel was om structureel in overleg komen met ketenpartners. Is geen apart project geworden, maar aangesloten bij de regiobijeenkosten die vanuit landelijk initiatief zijn georganiseerd.

Contactpersoon

Richard van Hoorn