Inventarisatie bijdrage provincie Utrecht aan de vracht medicijnen die de provincie verlaat

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Provincie Utrecht

PARTNERS:
provincie Utrecht (Jacco de Hoog), HDSR, waterschap Vallei en Veluwe, Waternet

Meten in- en uitgaande vracht aan medicijnen in de provincie Utrecht en de bronnen in beeld brengen. Er worden metingen uitgevoerd in het influent en effluent van alle RWZI's en in alle inkomende en uitgaande wateren in de provincie Utrecht. Dit geeft een beeld van de aanvoer van medicijnen en het zuiveringsrendement.

Contactpersonen

Niels Lenting (HDSR), Frans de Bles (Vallei en Veluwe) en Maaike Bevaart (Waternet)