inventariseren mogelijkheden samenwerking met beroepsvereniging van apothekers

stoffen: geneesmiddelen
status: lopend 

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding: onbekend

ORGANISATIE:
Hoogheemraadschap van Rijnland

PARTNER:
KNMP

Overlegstructuur

Contactpersoon

Anna Koenis