Inzameling door de gemeente Almere van ingeleverde medicijnen bij apothekers 

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Apotheken en gemeente Almere

PARTNERS:
Artsen en apothekers Zorggroep-Almere en gemeente Almere

Inwoners van Almere kunnen vanaf begin 2017 weer medicijnresten inleveren bij de apotheken. De gemeente haalt dit afval vervolgens weer gratis op de apotheken. Dit was tot nu toe niet het geval, waardoor deze inzamelingsroute niet functioneerde. Is is een voorlichtingscampagne gevoerd om inwoners te informeren en het hoe en waarom van deze verandering (risico’s medicijnresten). Het waterschap heeft dit proces opgestart en gefaciliteerd.

Contactpersoon

Harry Bouwhuis (waterschap Zuiderzeeland)