Inzameling medicijnrestanten

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: gepland

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
/

Gebiedsdekkende inventarisatie van de inzamelingswijze van medicijnrestanten per gemeente. Doel is om meer inzicht te verkijgen in mogelijke verbeterpunten.

Contactpersoon

Arjan Verhoeff