Laagdrempelige afvoer van medicijnafval in Zeeland

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Scheldestromen

PARTNERS:
Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (Zeeuwse Reinigings Dienst, Zeeuwse apotheken, provincie, gemeenten, RWS)

Zeeuwse regeling voor inzameling van ongebruikte medicijnen via de apotheken is bestuurlijk vastgesteld. Alle Zeeuwse apotheken (en apotheekhoudende huisartsen) kunnen nu gratis hun ingezamelde medicijnafval aanbieden op de milieustraat.

Financiering van deze regeling vindt plaats door de partners binnen de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (gemeenten, Evides en waterschap).

Contactpersoon

Jos Goossen