Lozing effluent Pharmafilter op oppervlaktewater

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: gepland

projectdetails:

  • bronaanpak - technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Ziekenhuis, Pharmafilter, gemeente en waterschap

PARTNERS:
Ziekenhuis Terneuzen, Pharmafilter, gemeente en waterschap Scheldestromen

Onderzoek mogelijkheid om effluentlozing Pharmafilter ziekenhuis Terneuzen te verplaatsen van riolering naar oppervlaktewater. Drijfveren: minder dun water op de RWZI, verminderen hydraulische belasting riolering. Uitdaging: extra P- en N-reductie Pharmafilter.

Contactpersoon

Jos Goossen