Medicijn voor Gezond water

stoffen: geneesmiddelen
status: lopend 

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2020

ORGANISATIE:
Waterschap Aa en Maas

PARTNERS:
Inmiddels circa 30 partijen in Noord-Brabant; Aa en Maas, Brabantse Delta en Dommel faciliteren dit netwerk. De provincie Noord Brabant gaat de volgende bijeenkomst mede organiseren.

Een Brabantbreed netwerk van inmiddels circa 30 partijen uit de gezondheidssector om te werken aan de aanwezigheid van geneesmiddelen in het oppervlaktewater. Dit netwerk gaat uit van een systeemaanpak door te onderkennen dat niet één partij de oplossing heeft, maar dat elke partij een deel van de oplossing kan vormen. Met diverse groepen wordt de U theorie toegepast en diverse experimenten door diverse partijen opgezet en uitgevoerd. Alleen de farmaceutische industrie blijft nog afwezig.

Contactpersonen

Marlies Kampschreur (Aa en Maas), Victor van den Berg (Brabantse Delta), Dick Boland (De Dommel)