MEDUWA

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • overig
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2019

ORGANISATIE:
Stichting Huize Aarde

PARTNERS:
TIAS Osnabrück, Div. Duitse en NL MKB,  Radboud UMC, Provincie Overijssel, Waterschap Zuiderzeeland.
Als stakeholder: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Vitens

Interreg-project MEDicijnen Uit het Water. Coalitie van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven ontwikkelt producten en diensten die de emissies van humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën naar bodem, voedsel, water en lucht tegengaan, en tegelijkertijd de regionale economie ondersteunen.

Contactpersoon

Waterschap Zuiderzeeland