Meetnet geneesmiddelen in oppervlaktewater

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Hoogheemraadschap van Rijnland

PARTNERS:
/

Maandelijkse analyse ILOW geneesmiddelenpakket op 6 punten in het watersysteem waaronder de inlaatpunten van gebiedsvreemdwater naar de boezem van Rijnland

Contactpersonen

Irene van der Stap en Anna Koenis