Meten aan verwijderingsrendementen AWZI's

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Hoogheemraadschap van Rijnland

PARTNERS:
/

Analyse van één of twee geneesmiddelenpakketen op 4 AWZI's voor de bepaling van verwijderingsrendementen. Parallel wordt ook DOC in (influent en) effluent gemeten op 4 zuiveringslocaties die mogelijk interessant zijn wat betreft uitbreiding met een vierde trap ter verwijdering van microverontreinigingen (relevante ontwerpparameter).

Contactpersonen

Irene van der Stap en Anna Koenis