Meten in biota - opzet van een landelijk meetnet voor biotamonitoring binnen de KRW

stoffen: meerdere stofgroepen
status: onbekend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
RAM Regionaal afstemming (KRW)  Monitoring

PARTNERS:
/

Rapport: “Biotamonitoring binnen de KRW – de opzet van een landelijk meetnet” van Ecofide in opdracht van RWS. Het meetnet is op 3 december 2015 goedgekeurd door het cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE). Zij adviseren de waterschappen om de voorgestelde stapsgewijze aanpak uit het rapport te volgen teneinde te bepalen of voor het eigen beheergebied biotamonitoring nodig is. Dit kan het geval zijn als de monitoring in rijkswateren geen goed beeld van de regionale omstandigheden geeft. Het cluster MRE heeft het RAM verzocht de stapsgewijze aanpak verder uit te werken en te begeleiden. 

Contactpersonen

/