Microplastics in beheergebied WSRL

stoffen: drugs
status: afgerond

projectdetails:

  • monitoring
  • drugs
  • afgerond in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Rivierenland

PARTNERS:
IMARES (Edwin Foekema)

Meten van microplastics in drie deelstroomgebieden van WSRL (Groesbeek, Bommelerwaard en Tielerwaarden) in oppervlaktewater, waterbodem, influent, effluent en ingedikt slib.

Contactpersonen

Anna Wegner en Hans Merks