Microvezels kleding wasmachine

stoffen: microplastics
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - technisch
  • microplastics
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap De Dommel

PARTNERS:
MVG Design

Beeldvorming en ideegeneratie reductie microvezels vrijkomend bij het wasssen van kleding. Communicatieposter is opgesteld. MVG Design is initiatiefnemer en heeft subsidie gekregen van RVO. Aanvankelijk gingen de productideeën uit naar het ontwerpen van een wasmachinefilter.

Contactpersoon

Jarno de Jonge (waterschap de Dommel)