Mini-symposium over de medicijnrestenproblematiek voor artsen en apothekers in Almere

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: afgerond

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afgerond in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Zuiderzeeland

PARTNERS:
Artsen en apothekers Zorggroep-Almere, gemeente Almere en Flevoziekenhuis Almere

Inwoners van Almere kunnen vanaf begin 2017 weer medicijnresten inleveren bij de apotheken. De gemeente haalt dit afval vervolgens weer gratis op de apotheken. Dit was tot nu toe niet het geval waardoor de inzameling niet goed verliep. Campagne is bedoeld om voorschrijvers (artsen) en verstrekkers te informeren over het hoe en waarom van deze verandering (risco’s medicijnresten).

Contactpersoon

Harry Bouwhuis (waterschap Zuiderzeeland)