Mogelijke oorzaak hormoonverstoring

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Waterschap Noorderzijlvest

PARTNERS:
/

In meetpunt stroomafwaarts van 'n RWZI zijn verhoogde ER-Calux waarden aangetroffen. Onderzoek om oorzaken hiervan te achterhalen (ER-Calux, geneesmiddelen, alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten, ftalaten).

Contactpersoon

Carli Aulich (Noorderzijlvest) en Eelke de Jong