Monitoring diergeneesmiddelen en hormonen in de provincie Gelderland

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2018

ORGANISATIE:
Provincie Gelderland

PARTNERS:
Ministerie I&W, Ministerie EZK, Vitens, LTO, waterschap Rijn en Ijssel, waterschap Vallei en Veluwe. Uitvoering door WUR (o.a. Joost Lahr) en AD eco advies. Analyses door Rikilt. 

Monitoring van antibiotica, antiparasitaire middelen en natuurlijke hormonen in mest, bodem, oppervlaktewater en grondwater bij kalverhouderijen en varkenshouderijen in Gelderland. Gericht op het in beeld brengen van het vóórkomen van diergeneesmiddelen, en indien de resultaten daar aanleiding toe geven verdere agendering.

Contactpersoon

Marga Limbeek (waterschap Rijn en IJssel) en Richard van Hoorn (waterschap Vallei en Veluwe)