Monitoring en bronanalyse bij vier drinkwaterwinningen in de provincie Gelderland

stoffen: meerdere stofgroepen
status: afgerond

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Provincie Gelderland

PARTNERS:
Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en Ijssel, Vitens

Vervolg van een quickscan Geneesmiddelen in grond- en oppervlaktewater in 2014. Om te weten of maatregelen noodzakelijk zijn, moet inzicht verkregen worden in de bronnen, verspreiding, huidige concentraties in grond- en oppervlaktewater en de risico’s van medicijnresten en andere microverontreinigingen voor mens en milieu. Provincie Gelderland is de initiatiefnemende partij.

Contactpersonen

o.a. Hans Merks (Rivierenland)