Netwerk 'Monitoring nieuwe stoffen'

stoffen: meerdere stofgroepen
status: doorlopend

projectdetails:

  • overlegstructuur
  • meerdere stofgroepen

ORGANISATIE:
STOWA

PARTNERS:
alle waterschappen

Netwerk voor en door waterschappen, gecoördineerd door de STOWA. Speelt een belangrijke rol bij kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van nieuwe stoffen, onder meer door het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten en het vertalen van deze resultaten naar de praktijk van de waterbeheerders. Verder worden activiteiten onderling afgestemd en biedt het netwerk mogelijkheden om als waterschappen gezamenlijk standpunten te formuleren over monitoringinspanningen en bepaalde stofgroepen.

Het doel van het netwerk is gezamenlijk en proactief optrekken van waterbeheerders, zodat ze meer invloed kunnen uitoefenen in de discussie over en het te formuleren beleid voor nieuwe stoffen. Eén à twee keer per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Contactpersoon

Bert Palsma (STOWA)