NHTV projectenprogramma medicijnketen

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - niet technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Brabantse Delta

PARTNERS:
WBD is opdrachtgever.
NHTV-studenten voeren onderzoeken uit. 

Het in kaart brengen van de (samenwerking in de) gehele medicijnketen, vóór en na de patiënt/gebruiker, met als doel een beeld te krijgen van de aanwezigheid van spillage in de keten en de oplossingsrichtingen tot het terugdringen hiervan op de midden- en langere termijn. Om dit beeld scherp te krijgen is gekozen voor een wijk in Breda, vandaar is het mogelijk om te extrapoleren naar de gemeente Breda, die qua omvang en demografische samenstelling mogelijk een goed beeld geeft van een gemiddelde stad in Nederland. 

Contactpersoon

Casper Lambregts