Nieuwe stoffen in oppervlaktewater

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
/

Op een vijftal door RWZI belaste locaties wordt in 2017 viermaal het gehalte aan nieuwe stoffen in oppervlaktewater gemeten. 

Contactpersoon

Arjan Verhoeff