Nieuwe stoffen in water

stoffen: meerdere stofgroepen
status: afgerond

projectdetails:

  • review
  • meerdere stofgroepen
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Waterschap Rivierenland

PARTNERS:
AD eco advies

Een beknopt overzicht van de aanwezige kennis en kennislacunes in Nederland rondom nieuwe stoffen in water. De nadruk ligt op geneesmiddelen, maar hormonen, microplastics en antibioticaresistentie komen ook aan bod. Het richt zich op zowel de waterketen (riolering, influent, effluent en zuiveringsslib) als het watersysteem (oppervlaktewater en waterbodem).

Contactpersonen

Hans Merks en Anna Wegner