Onderzoek invloed slibgisting en Thermische Drukhydrolyse op microverontreinigingen

stoffen: meerdere stofgroepen
status: lopend

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen 
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

PARTNERS:
Anja Derksen (AD eco advies) en Wim Koopmans (Koopmans Techconsult)

Al het zuiveringsslib dat geproduceerd wordt door de rwzi's van Reest en Wieden wordt centraal verwerkt op de rwzi Echten. Het slib wordt thermofiel en mesofiel vergist. Een deel van het slib wordt (proef) voorbehandeld door middel van Thermische Druk Hydrolyse (TDH). Onduidelijk is wat er gebeurt met (slibgebonden) geneesmiddelen, hormonen en andere micro's, zowel in de slibvergisting als tijdens de TDH. Dit heeft geleid tot de start van een eerste verkennend onderzoek.

Contactpersoon

Berry Bergman