Onderzoek relatie diergeneesmiddelen in mest en aanwezigheid in oppervlaktewater (pilot)

stoffen: geneesmiddelen (humaan)
status: lopend

projectdetails:

  • monitoring
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in 2017

ORGANISATIE:
Waterschap Zuiderzeeland

PARTNERS:
Rikilt

Hoofddoel is om inzicht te krijgen in de vraag of het toepassen van dierlijke mest een belangrijke emissieroute is voor de belasting van het grond- en oppervlaktewater met medicijnresten in het landelijk gebied van Flevoland, en dit koppelen aan de landbouwkundige praktijk.

Twee meetrondes (najaar 2016, voorjaar 2017) tijdens bemestingsperiode onder droge en natte omstandigheden. 

Contactpersoon

Rens Huisman