Ontwikkeling nieuwe membranen voor efficiëntere verwijdering microverontreinigingen

stoffen: meerdere stofgroepen
status: idee

projectdetails:

  • zuiveringstechniek
  • meerdere stofgroepen
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
 TU Twente

PARTNERS:
TU Twente, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel

Ontwikkeling nieuwe polymeermembranen voor een efficiëntere verwijdering van microverontreinigingen door een combinatie van bio-reactor en een nanofiltratie installatie (STW voorstel: subsidie niet toegekend).

Contactpersonen

Jaap Nonnekens, Anouk Koelen (waterschap Vechtstromen) en Coert Petri (waterschap Rijn en Ijssel)