Opstellen meetstrategie nieuwe stoffen voor komende jaren voor WSRL

stoffen: meerdere stofgroepen
status: afgerond

projectdetails:

  • monitoring
  • meerdere stofgroepen
  • afgerond in 2016

ORGANISATIE:
Waterschap Rivierenland

PARTNERS:
AD eco advies

Op basis van het overzicht 'nieuwe stoffen in water', de in 2014 uitgevoerde metingen (humane geneesmiddelen en hormoonverstoorders (CALUX-assays)) en de hotspotanalyse wordt door AD eco advies een meetstrategie opgesteld voor WSRL.

Contactpersonen

Hans Merks en Anna Wegner