Pharmafilter als kans in het gebied

stoffen: geneesmiddelen
status: lopend

projectdetails:

  • bronaanpak - technisch
  • geneesmiddelen (humaan)
  • afronding in: onbekend

ORGANISATIE:
Waterschap Vallei en Veluwe

PARTNERS:
Pharmafilter, ZKH GV, Vitens

In gesprek met ZKH Gelderse Vallei over kansen en mogelijkheden voor Pharmafilter. Intentie is er nog steeds, momenteel geen gesprekken gepland.

Contactpersoon

Richard van Hoorn